„Automobilový priemysel bez vodiča je predurčený zabíjať viac pracovných miest, ako vytvára v Británii“„Automobilový priemysel bez vodiča je predurčený zabíjať viac pracovných miest, ako vytvára v Británii“

Spoločnosť výrobcov motorových motorov, ako aj obchodníkov (SMMT) má svoje srdce na správnom mieste. Ale „hlas motorového priemyslu“ potrebuje vyváženejšiu a realistickú metódu pre autá bez vodiča. Je také nadšené,